nedjelja, 27. prosinca 2015.

Slažem se s tim da ne moraju i ne treba svi da završe fakultet. Ali nervira me kada mi neko ko nije završio fakultet stane…Slažem se s tim da ne moraju i ne treba svi da završe fakultet. Ali nervira me kada mi neko ko nije završio fakultet stane pametovati šta će mi fakultet, gdje ću raditi, svi samo hoćemo diplome itd. Zar zaista ljudi vjeruju da sve radimo zbog novca? Upisala sam fakultet zbog sebe, jer to volim, želim da dopunim svoje postojeće znanje i za sebe ću se baviti ovim bez obzira što u životu radila.

0 komentari